Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Närbild på bärbar dator och armar och händer framför datorn

Tillgänglighet för Håbo biblioteks webb

Håbo bibliotek och Håbo kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur bibliotekhabo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotekhabo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan kan du skicka e-post till biblioteket@habo.se.

Svarstiden är normalt 2-3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till biblioteket@habo.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Vi kan inte garantera att länkade tredjepartstjänster uppfyller kraven på tillgänglighet.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta (WCAG AA 1.3.5)
 • Det förekommer att tabeller används för styling (DIGG R83)
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext (WCAG A 2.5.3)
 • Vissa delar har otillräcklig markering av tabfokus (WCAG AA 2.4.7)
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå (WCAG A 1.3.2)
 • Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen (WCAG A 1.3.1)
 • Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord (WCAG AA 2.4.5)
 • Innehållet har en bristfällig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)

Vi och vår webbleverantör arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under andra kvartalet 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Håbo bibliotek och Axiell Sverige åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Bildcheckbox

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att hinna göra detta innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör Axiell Sverige har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bibliotekhabo.se med följande verktyg:

 • WAVE
 • Tota11y

Bibliotekhabo.se publicerades 11 december 2018.

Redogörelsen uppdaterades 10 mars 2021.

Språk

Lyssna