Resurssida Ukraina

Resurssida om kriget i Ukraina

Vid en kris- eller krigssituation är det viktigt att förlita sig på officiell information. På den här sidan har vi samlat några användbara resurser om kriget i Ukraina. 

 

Håbo kommun

Med anledning av krisen i Ukraina. Officiell information från Håbo kommun, med information om skyddsrum, stöd vid oro och vikten av att tänka källkritiskt.

 

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. På samlingssidan om kriget i Ukraina hittas viktig samhällsinformation relaterat invasionen. Här samlas många av de relevanta myndigheternas aktuella information och det kan vara en bra portal att utgå från. 

Krisinformation – Kriget i Ukraina

Krisinformation.se är också en bra utgångspunkt för vidare läsning, de uppdaterar löpande med relevanta aktörers information. Du hittar också där länkar till alla i sammanhanget relevanta myndigheter.

Känner du oro?

Krisinformation samlar länkar, kontaktupgifter och information för dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa. 

De lyfter på sin informationssida några saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress:

  • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går. 
  • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av. 
  • Testa att begränsa din nyhetskonsumtion om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt.

Krisinformation – Stöd vid oro

 

Regeringen

Samlad information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina.

Regeringskansliet – Rysslands invasion av Ukraina

 

Strålsäkerhetsmyndigheten

I samband med invasionen av Ukraina har Strålsäkerhetsmyndigheten fått in en del frågor om situationen i Tjernobyl, Ukrainas kärntekniska anläggningar, jodtabletter och vad myndigheten gör i händelse av en kris utomlands, där radioaktiva ämnen kan spridas i atmosfären. 

Strålsäkerhetsmyndigheten – Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina

 

Försvarsmyndigheten

Den säkerhetspolitiska situationen har blivit sämre, men Försvarsmakten följer utvecklingen noga och bevakar Sveriges territorium och närliggande områden dygnet runt. Samlad information om det säkerhetsmässiga läget hittas på myndighetens sida.

Försvarsmyndigheten – säkerhetsläget i närområdet

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Myndigheten listar saker som det kan vara bra för privatpersoner att tänka på. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  – Vad kan jag som privatperson göra?

 

UNHCR Ukraina

FN:s flyktingorgan UNHCR samlar all sin information om kriget på en portalsida där man också bland annat följa hur flyktingsituationen ser ut i omvärlden dag för dag

 

FN:s Ukraina-portal

Här samlas FN all information om sitt arbete i Ukraina, men också alla rapporter som publiceras. Du kan till exempel dagligen följa antalet civila offer i kriget här.

FN Ukraina

 

Kriskommunikation

Vad kan vara bra och viktigt att tänka på vid kriskommunikation? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sammanställt en publikation om kriskommunikation som kan vara till hjälp i sammanhanget.

Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar: en vägledning om att integrera kommunikation i samverkan och ledning (pdf)

Myndigheten för tillgängliga medier lyfter fram att Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps information om hur du kan agera i händelse av kris eller krig finns tillgänglig på punktskrift, på teckenspråk, på lätt svenska och som ljudfil.

Tillgänglig krisinformation

Språk

Lyssna