HBTQ-arbete

HBTQ-arbete

Bibliotekets tipsfolder om HBTQ-böcker på ett svart bord bredvid tulpaner och regnbågsflagga

Vi arbetar systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Vi kopplar samman vårt demokrati- och tillgänglighetsuppdrag med inkludering av HBTQ-personer som historiskt sett har exkluderats och osynliggjorts.

HBTQ-certifierad logotypHBTQ-certifieringen

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Sedan våren 2016 är Håbo bibliotek HBTQ-certifierat genom RSFL:s utbildning och under våren 2020 omcertifierades biblioteket.

  • Våren 2016 HBTQ-certifieras Håbo bibliotek, vilket vi är väldigt stolta över
  • Arbetet med certifieringen har bland annat inneburit att bibliotekspersonalen har deltagit vid ett antal utbildningstillfällen tillsammans med RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
  • Under dessa utbildningstillfällen har vi lärt oss om HBTQ-personers livsvillkor och samhällets normer
  • Syftet med certifieringen är att skapa ett mer inkluderande bibliotek, där alla känner sig välkomna
  • Våren 2020 omcertifierades Håbo bibliotek av RFSL tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Under omcertifieringen har en ny handlingsplan för arbetet med HBTQ-frågor tagits fram och nyanställda har gått grundkurs för HBTQ-frågor hos RFSL

 

Regnbågshyllan

På biblioteket har vi Regnbågshyllan där du hittar böcker och filmer med HBTQ-perspektiv. Vi strävar efter att vara en inkluderande verksamhet där alla känner sig välkomna. Biblioteket ska vara en trygg plats för alla besökare, oavsett bakgrund och livssituation. Därför tycker vi att det är viktigt att det finns en mångfald bland bibliotekets medier. 

Har du ett inköpsförslag? Kontakta gärna oss! Du kan mejla biblioteket på biblioteket@habo.se eller lämna ett inköpsföslag på webben (kräver inloggning).

 

Språk

Lyssna