Bli god man - Bli god man

Evenemang

Bli god man

Informationsträff med Överförmyndarförvaltningen om hur man blir god man

Två händer som formar ett hjärta
Bli god man!
 
Gillar du ordning och reda? Vi behöver dig. Tack vare dig får fler människor det som de har rätt till.
 
Kom till vår informationsträff på Håbo Bibliotek onsdag 20 oktober 17.30–19.00
 
Anmäl dig på uppsala.se/bligodman
 
Arrangeras av Överförmyndarförvaltningen i samarbete med Håbo bibliotek

Språk

Håbo bibliotek öppettider

Lyssna