Så funkar det

Biblioteket erbjuder många olika tjänster, här hittar du några av dem.

Boken kommer

Boken kommer är en kostnadsfri service som Håbo bibliotek erbjuder dig som på grund av exempelvis hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionsvariation inte kan ta dig till biblioteket.
Mer om Boken kommer

Databaser

Förutom alla medier som finns på biblioteket kan du även ta del av elektroniskt material ur databaser inom olika ämnesområden. Flera av databaserna når du hemifrån.
Mer om våra databaser

Fjärrlån

Om boken som du söker inte finns på Håbo bibliotek och inte heller är aktuell för inköp är det ofta möjligt att låna in den från ett annat bibliotek. Det kallas för fjärrlån och beställs genom Håbo bibliotek. Fjärrlån kan göras av dig som har ett bibliotekskort hos oss och som är bosatt i Håbo kommun.
Beställ fjärrlån

Gymnasiebiblioteket

Håbo bibliotek är också Fridegårdsgymnasiets bibliotek och ger service till eleverna där.
Mer om gymnasiebiblioteket

Inköpsförslag

Du är alltid välkommen att lämna inköpsförslag eller andra synpunkter kring bibliotekets utbud. Vi gör sedan en bedömning om boken ska köpas in eller inte.
Lämna inköpsförslag

Legimus

Legimus är en tjänst från Myndigheten för tillgängliga medier och kan användas av dig som har något slags läshinder. Läshindret kan vara tillfälligt eller permanent. För att få tillgång till tjänsten måste du registrera dig för ett konto.
Mer om Legimus

Ny i Sverige

Information om bibliotekets tjänster och utbud för dig som är ny i Sverige
För dig som är ny i Sverige

Skaffa bibliotekskort

Genom att skaffa ett bibliotekskort på Håbo bibliotek får du tillgång till bibliotekets utbud av medier och tjänster.
Registrera dig som låntagare på biblioteket

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om biblioteket och våra tjänster
Vanliga frågor

Sök

Språk