Låneregler

Här hittar du våra låneregler sammanfattade. Som låntagare på Håbo bibliotek ska du känna till och följa dessa.

Är du ännu inte låntagare hos oss? Klicka här för att fylla i formulär för att skaffa bibliotekskort.

 • Att låna är gratis
 • För att få ett bibliotekskort måste du visa giltig fotolegitimation
 • Barn kan få ett kort om de har fyllt sex år
 • Om du är under 18 år behövs vårdnadshavares underskrift. Blankett för bibliotekskort till barn och unga finns att ladda ned här
 • Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Du är ansvarig för allt material som lånas på kortet. Vårdnadshavare ansvarar för barns lån
 • Om du tappar bort ditt bibliotekskort ska du kontakta biblioteket så att kortet kan spärras. Du är ansvarig för alla lån som eventuellt görs på kortet innan spärrning sker
 • Skydda alltid din pinkod

Lånetider

 • Lånetiden är normalt 28 dagar
 • Snabblån har 14 dagars lånetid
 • DVD-filmer har sju dagars lånetid. Du får låna max tre filmer per lånetillfälle. Åldersgräns för lån av film är 16 år

Försenad eller utebliven återlämning

 • Om återlämning inte sker i tid tas en avgift ut från den första förseningsdagen
 • Om materialet inte återlämnas i tid skickar vi tre påminnelser. Du kan fortfarande låna om när du fått påminnelse
 • En tid efter tredje påminnelsen skickas en räkning med ett belopp som ersättning för material som inte har lämnats tillbaka. Beloppet anges under Taxor och avgifter här nedanför.
 • När du får räkningen blir du spärrad och kan inte låna på biblioteket tills medierna är återlämnade eller avgiften är betald
 • Skadat material ska ersättas av låntagaren enligt samma regler som när man inte lämnar tillbaka medier
 • Låntagaren har rätt att efter överenskommelse med bibliotekspersonal ersätta det som har förkommit eller skadats med ett likvärdigt exemplar
 • När materialet har ersatts genom betalning har låntagaren inte rätt att få tillbaka pengarna även om materialet återlämnas.
 • Förseningsavgifter tas inte ut vid talbokslån, för barnmedier eller av låntagare under 18 år
 • Om låntagaren inte följer lånereglerna har biblioteket rätt att spärra låntagaren

Pinkod

Pinkoden behövs om du ska logga in på bibliotekets webb, låna böcker i bibliotekets automater, logga in på datorer i biblioteket och till vissa andra av våra tjänster. Pinkoden består av fyra siffror som du själv väljer. Om du har glömt din pinkod kan skaffa en ny genom att klicka på länken Glömt pinkod i inloggningsrutan här på webbplatsen. Du kan också besöka biblioteket för att ändra den, ta då med ditt bibliotekskort eller giltig legitimation.

Dina personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster. Vi behandlar uppgifterna med stöd av Dataskyddsförordningen (GDPR). För fullständig information om hur vi hanterar personuppgifter klicka här. Läs mer om dina rättigheter och om hur kommunen hanterar personuppgifter på Håbo kommuns webb.

Dina skyldigheter som låntagare

 • Du ska känna till våra låneregler och följa dessa
 • Du ska själv hålla reda på återlämningsdatum för det du har lånat och återlämna det i tid. Påminnelser som vi skickar ut är endast en extra service som vi erbjuder
 • Du ska meddela biblioteket om du byter adress, telefonnummer eller mailadress
 • Du ska kunna legitimera dig med giltig legitimation eller bibliotekskort när du ska få hjälp med låneärenden
 • Du ska ersätta medier som du har tappat bort eller skadat
 • Om du inte följer lånereglerna har biblioteket rätt att spärra ditt bibliotekskort tillfälligt

Taxor och avgifter Håbo bibliotek

Förseningsavgifter

 • Barn, 0-18 år, och barnmedier är avgiftsfria.
 • Maxavgiften är 100 kronor per återlämningstillfälle.
 • Per volym och påbörjad vecka: 5 kronor
 • Per DVD/videofilm, CD-skiva, CD-rom och dag: 5 kronor
 • Snabblån och fjärrlån
 • Per volym och dag: 5 kronor

Ersättning för förkomna eller skadade medier

För samtliga gäller angivet pris eller inköpspris om det är högre.

 • Vuxenbok 250 kronor
 • Barnmedier förutom film 100 kronor
 • Tidskrift 100 kronor
 • Ljudbok, CD-skiva, CD-rom, vuxenmedier 250 kronor
 • DVD, VHS, både barnfilm och vuxenfilm 500 kronor
 • Fjärrlånad bok, angivet pris eller inköpspris om det är högre 500 kronor

Övriga avgifter

 • Kopiering/utskrift per ark A4 2 kronor
 • Kopiering/utskrift per ark A3 4 kronor
 • Kopiering/utskrift per ark A4 färg 4 kronor
 • Kopiering/utskrift per ark A3 färg 8 kronor
 • Scanning och mail till kund, per scanning/skickande 5 kronor
 • Kasse 3 kronor
 • Bibliotekskort, ersätta förlorat 10 kronor
 • Fjärrlån per beställning 20 kronor

Beslutade av Kommunfullmäktige 2018-10-01, gällande från 2018-11-01. Beslutet finns att läsa om på Håbo kommuns webb. För kopia med mera av allmänna handlingar gäller beslut 2014/27 nr 2014.192.

Språk