Dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter.

Håbo kommun och Håbo bibliotek värnar om din integritet och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 trädde den europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Dataskyddsförordningen är en modernisering av den tidigare Personuppgiftslagstiftningen (PUL). Den nya lagen ställer mer långtgående krav på hur myndigheter, företag och organisationer behandlar dina personuppgifter. 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av:

  • Artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen då behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
  • 3§ i Bibliotekslagen (2013:801) enligt vilken kommunen ansvarar för folkbiblioteken och för att dessa ska låna ut medier till allmänheten.

Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på kommunens webb.

Sök

Språk