Inköpsförslag

Du är alltid välkommen att lämna inköpsförslag eller andra synpunkter kring bibliotekets utbud. Vi gör sedan en bedömning om boken ska köpas in eller inte.

För att skicka in ett inköpsförslag via vår webb måste du vara inloggad. Du kan även kontakta biblioteket på telefon 0171-526 00 eller mejla biblioteket@habo.se. Vi återkopplar till dig om vi har frågor eller om boken inte köps in. Om boken köps in reserveras den till dig och du kan se den när du loggar in på Mina sidor under Mina reservationer.

Kurslitteratur

Håbo bibliotek köper in viss kurslitteratur, exempelvis böcker som det finns stor efterfrågan på och böcker som är av allmänt intresse. Vi kan dock inte garantera att vi köper in den aktuella boken eller att den kommer inom en viss tidsperiod. Vanligtvis tar det ungefär två veckor innan en nyinköpt bok finns på bibliotekets hyllor.

Dina personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster. Vi behandlar uppgifterna med stöd av Dataskyddsförordningen (GDPR). För fullständig information om hur vi hanterar personuppgifter klicka här. Läs mer om dina rättigheter och om hur kommunen hanterar personuppgifter på Håbo kommuns webb.

Lämna inköpsförslag

Språk