Fjärrlån

Om boken som du söker inte finns på Håbo bibliotek och inte heller är aktuell för inköp är det ofta möjligt att låna in den från ett annat bibliotek. Det kallas för fjärrlån och beställs genom Håbo bibliotek. Fjärrlån kan göras av dig som har ett bibliotekskort hos oss och som är bosatt i Håbo kommun.

För att skicka in en ansökan om fjärrlån via vår webbsida måste du vara inloggad. Du kan även kontakta biblioteket på tfn 0171-526 00 eller mejla biblioteket@habo.se.

Regler för fjärrlån

Beställningsavgift 20 kronor

  • Avgift för ej avhämtat fjärrlån: 20 kronor
  • Ersättning för borttappat eller skadat fjärrlån: 500 kronor (eller inköpspris om det är högre än 500 kronor)
  • Du behöver ett bibliotekskort på Håbo bibliotek och vara bosatt i kommunen för att låna fjärrlån
  • Böcker och artiklar som finns fritt tillgängliga på internet kan inte fjärrlånas
  • Du får ha högst fem pågående fjärrlån samtidigt
  • Böcker som redan finns i Håbo biblioteks bestånd kan inte fjärrlånas
  • För omlån av fjärrlån kontakta biblioteket några dagar innan lånetiden går ut

När din fjärrlåneförfrågan kommer in till oss gör vi en bedömning om boken eller mediet kan fjärrlånas eller inte. Vi ser varje fjärrlåneförfrågan som ett inköpsförslag och det kan hända att det istället är aktuellt att köpa in boken.

Dina personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster. Vi behandlar uppgifterna med stöd av Dataskyddsförordningen (GDPR). För fullständig information om hur vi hanterar personuppgifter klicka här. Läs mer om dina rättigheter och om hur kommunen hanterar personuppgifter på Håbo kommuns webb.

Fjärrlåneansökan

Språk