HBTQ-arbete

HBTQ-arbete

Vi arbetar systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Vi kopplar samman vårt demokrati- och tillgänglighetsuppdrag med inkludering av HBTQ-personer som historiskt sett har exkluderats och osynliggjorts.

Language