Legimus

Legimus

Legimus är en tjänst från Myndigheten för tillgängliga medier och kan användas av dig som har något slags läshinder. Läshindret kan vara tillfälligt eller permanent. För att få tillgång till tjänsten måste du registrera dig för ett konto.

Legimus och talböcker

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM:s) digitala bibliotek och i det biblioteket finns inlästa talböcker. En talbok är en inläsning av en bok som redan finns tryckt. Det finns talböcker som bara består av bara ljud och talböcker som består av både ljud och text. Legimus finns både på webben och som app till mobiltelefoner och surfplattor.

Vem kan få ett konto till Legimus?

För att få tillgång till Legimus och talböcker ska man ha någon typ av läsnedsättning, som kan vara tillfälligt eller permanent. Exempel på nedsättningar:

  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Synnedsättning
  • Andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som till exempel autism och ADHD.
  • Tillfällig läsnedsättning 

Det räknas inte som en läsnedsättning att ha svenska som andraspråk, Legimus ska inte användas för att träna sig på svenska. Om du har svårt att läsa på ditt första språk får du låna talböcker på svenska och andra språk.

Appen

Appen Legimus använder du för att lyssna på och ladda ned talböcker. Appen finns till mobiltelefon och surfplatta och laddas ned gratis från AppStore (iPhone och iPad) eller Google Play (Android). På Legimus webb hittar du mer information om hur du använder appen. Där kan du också se filmer om hur den fungerar.

Hur får man ett Legimus-konto?

Vi på biblioteket registrerar dig för ett konto i Legimus. Kontakta oss för att boka en tid, i samband med registreringen får du även en genomgång av tjänsten och ställa frågor som du har. 

Personuppgifter som lämnas i samband med registreringen hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Språk